Новітні технології навчання - дієвий чинник підвищення якості вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Яровий, В. Л. Новітні технології навчання - дієвий чинник підвищення якості вищої освіти / В. Л. Яровий, І. В. Ельперін // Нові технології навчання : наук.- метод. зб. – К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. - Спец. випуск. - С. 5-6.

Анотація

Розглянуті питання розвитку інформаційних технологій у навчальному процесі університету. Considered the development of information technologies in the educational process at the University.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, information technology, навчальний процес, learning process, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Зібрання