Етапи впровадження сучасних автоматизованих систем управління бізнес-процесами на провідних вітчизняних підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній роботі проаналізовані функціональні можливості автоматизованої системи управління Microsoft Dynamics AX. Досліджені проблеми впровадження ERP-системи на провідних вітчизняних підприємствах. Проаналізовані ре-зультати процесу автоматизації бізнес-процесів на підприємстві та виявлені її подальші перспективи.

Опис

Ключові слова

бізнес-процес, автоматизація, система, ERP-рішення, впровадження, модуль, велике підприємство, бизнес-процесс, автоматизация, система, ERP-решение, внедрение, модуль, большое предприятие, business process, automation, system, ERP-decision, introduction, module, big enterprise, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Етапи впровадження сучасних автоматизованих систем управління бізнес-процесами на провідних вітчизняних підприємствах / О. А. Лисенко, В. В. Лисенко // Наука й економіка : наук.-теор. журнал. – Хмельницький : ХЕУ, 2012. – Вип. 4 (28), Т. 1. – С. 240-244.

Зібрання