Дозувально-фасувальні машини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто дозувально-фасувальні машини з точки зору методів формування дози продукції. Розглянуто три основні типи дозування продукції такі як вагове, об'ємне та штучне. Наведено приклади обладнання в яких реалізовано данні методи In the article the dosage-packing machines are considered from the point of view of the methods of forming the dose of products. Three main types of dosing of products such as weight, volume and artificial are considered. Examples of equipment in which these methods are implemented are given.

Опис

Ключові слова

дозування, фасування, живильник, об'ємне дозування, вагове дозування, штучне дозування, dosage, packing, feeder, volumetric dosing, weight dosing, unit dosing, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Гавва, О. М. Дозувально-фасувальні машини / О. М. Гавва, Н. В. Кулик // Упаковка. - 2019. - № 2. - С. 50-54

Зібрання