Соціальна орієнтація інноваційних процесів в Україні у контексті якості життя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто проблеми трансформації сучасних інноваційних процесів у соціальні досягнення, насамперед у контексті підвищення якості життя населення. В Україні тенденція до прискорення інноваційних процесів в окремих сферах економіки поєднується зі втратою раніше досягнутих позиції в інших. Внаслідок відсутності цілісної стратегії інноваційного розвитку та недостатнього інвестування в економічну систему країна займає найнижчі позиції у світових рейтингах інноваційності економіки та якості життя населення. Позитивною тенденцією є розширення кола суб’єктів соціальних нововведень, до якого входять окремі громадяни, організації та соціальні рухи. Ефективність їх функціонування залежить від впливу держави на інноваційні процеси та їх сприйняття й використання суспільством. Посилення соціальної орієнтації інноваційних процесів в Україні відбуватиметься за такими напрямами, як підвищення рівня самоорганізації суспільства, заохочення нових форм публічно-приватної взаємодії на засадах довіри й толерантності, зростання соціальної захищеності населення.

Опис

Ключові слова

інновації, розвиток, соціалізація, трансформації, якість життя, innovations, development, socialization, transformations, quality of life, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Пєтухова, О. М. Соціальна орієнтація інноваційних процесів в Україні у контексті якості життя / О. М. Пєтухова, Т. А Заяць, Т. Ю. Нечитайло // Інфраструктура ринку : електронний науково-практичний журнал. – 2020. – Вип. 45. – С. 214–219.

Зібрання