Роль трудових ресурсів в ефективному функціонуванні ресурсного потенціалу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто кількісні та атрибутивні характеристики трудових ресурсів підприємства. Визначено роль трудових ресурсів в підвищенні прибутковості та конкурентоздатності підприємства.
Quantity and attributive characteristics of labour resources of the enterprise are considered. The role of labour resources in increase of profitability and competitiveness of ability of the enterprise is determined.

Опис

Ключові слова

трудові ресурси, labour resources, ресурсний потенціал, кількісні та атрибутивні характеристики, resource potential, quantity and attributive characteristics, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Роль трудових ресурсів в ефективному функціонуванні ресурсного потенціалу підприємства / С. П. Дунда // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2007. – № 23. – С. 18–20.

Зібрання