Оцінка впливу розміщення оборотних коштів на ліквідність підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено групування оборотних коштів за рівнем ліквідності та ризиком вкладання торгівельно-виробничих ювелірних підприємств, що дало можливість виявити вплив розміщення оборотних коштів на показники ліквідності підприємств. Виявлено фактори, які слід ураховувати для більш ефективного управління оборотними коштами торгівельно-виробничих підприємств. Обґрунтовано заходи щодо подолання вад управління оборотними коштами, які можуть забезпечити поліпшення показників ліквідності підприємств. Grouping of current assets under the level of liquidity and the risk of jewelry trade manufacturing enterprise commitment was conducted, which allowed defining the influence of current assets placing on enterprises liquidity indicators. Factors, which shall be considered for more effective management oftrade manufacturing enterprises current assets were identified. Measures on overcoming current assets management defects, which can provide improvement of enterprises liquidity indicators, were justified.

Опис

Ключові слова

підприємство, оборотні кошти, ліквідність, enterprise, current assets, liquidity, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Косова, Т. Д. Оцінка впливу розміщення оборотних коштів на ліквідність підприємств / Т. Д. Косова, Г. О. Роганова // Економіка : проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. - Випуск 240, Т. ІІ. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. - С. 493-502.

Зібрання