Методичні підходи до оцінки вартості підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті з’ясовано та узагальнено випадки, при настанні яких оцінюється вартість підприємства, а також проаналізовано існуючі методичні підходи до оцінки вартості підприємства. The article defines a generalized cases when an enterprise value of which is estimated, as well as analyzed the existing methodological approaches to assessing the value of the enterprise.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, ставка витрат на капітал, економічна додана вартість, ринкова додана вартість, rate of cost of capital, economic value added, market value added

Бібліографічний опис

Колос, І. В. Методичні підходи до оцінки вартості підприємств / І. В. Колос // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну : збірник наукових праць. – 2007. - № 5 (37). – С. 187-193.

Зібрання