Оптимізація процесу нарахування і виплати дивідендів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливим індикатором прозорості та ефективності функціонування акціонерних товариств виступає їх дивідендна політика, що характеризує розподіл прибутку. Постає питання доцільності розподілу прибутку на користь споживання у вигляді дивідендів при дефіциті інвестиційних ресурсів. Теоретичне обґрунтування формування дивідендної політики має бути основане на світовому досвіді вирішення цієї проблеми з адаптацією до умов вітчизняної економіки. Дивідендна політика підприємства, що сприятиме розвитку та підвищенню його інвестиційного потенціалу, має бути розроблена з урахуванням збереження його фінансової стійкості і платоспроможності, наявності інвестиційних ресурсів, як власних, так і залучених, для розвитку та оновлення технологічної бази підприємства, укріплення корпоративного контролю.

Опис

Ключові слова

дивідентна політика, акціонерні товариства, прибуток, dividend policy, corporations, profit, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Буряк, А. В. Оптимізація процесу нарахування і виплати дивідендів / А. В. Буряк, І. В. Дем'яненко // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : збірник матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовтня 2018 р. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 195–198.

Зібрання