Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в кризовий період

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналізується стан інвестиційного середовища економіки України. Досліджуються основні чинники залучення прямих іноземних інвестицій в економіку в кризовий період. Формулюються практичні рекомендації щодо підвищення інвестиційної привабливості економіки України. The condition of the investment environment of the economy of Ukraine is analyzed. The main factors of foreign direct investment attracting into the economy during the crisis are investigated. Practical recommendations for improving the investment attractiveness of Ukraine's economy are formulated.

Опис

Ключові слова

інфляція, економічна політика, промислове виробництво, індекс споживчих цін, індекс цін виробників, economy policy, inflation, industry production, customer price index, producer price index, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Чигринець, О. А. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в кризовий період / О. А. Чигринець // Збірник наукових праць ДЕТУТ. - Вип. 15. - 2010.

Зібрання