Перспективи використання вторинної кверцетинвмісної сировини (лушпиння цибулі та часнику) і лікарських трав у технології спеціальних м'ясних продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання природних флавоноїдів, зокрема кверцетину, є перспективним напрямком розширення групи м'ясних продуктів. Антиоксидантна активність кверцетину обумовлена його здатністю пригнічувати процеси перекисного окислення ліпідів, знижувати вміст вільних радикалів. Кверцетин відновлює структуру ушкоджених клітин печінки людини, перешкоджає згущенню крові, зміцнює імунну систему, регулює обмін глюкози в організмі. В статті приведено калібрувальний графік досліджуваних розчинів кверцетину різної концентрації у розчині католіту (при довжині хвилі 395 нм), згідно з яким можна кількісно визначити вміст кверцетину у приготованих зразках – екстрактах з лікарських трав, лушпиння цибулі і частику. The use of natural flavonoids, in particular quercetine, is a promising direction of extension of the group of meat products. The antioxidant activity of quercetine is caused by its ability to inhibit lipid peroxidation, reduce the content of free radicals. Quercetine restores the structure of damaged liver cells rights, prevent blood clotting, strengthens the immune system, regulates glucose metabolism in the body. The calibration graph of studied quercetine solutions in various concentrations in catholyte solution (at a wavelength of 395 nm), according to it you can quantify how much quercetine is found in processed samples, extracts of medicinal herbs, onions and garlic peels are shown in the article.

Опис

Ключові слова

кверцетин, натуральні флаваноїди, активована вода, лушпиння цибулі і часнику, onions and garlic peels, quercetine, natural flawanoyidy, activated water, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пешук, Л. В. Перспективи використання вторинної кверцетинвмісної сировини (лушпиння цибулі та часнику) і лікарських трав у технології спеціальних м'ясних продуктів / Л. В. Пешук, Т. М. Іванова, Ю. В. Гавалко // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. – Т. 22, №5. – С. 238-244.

Зібрання