Температурно-програмована десорбційна мас-спектрометрія природних дисперсних мінералів і синтетичного цеоліту в технологічному процесі зневоднення та очищення водно-спиртових розчинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методом температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії досліджено десорбцію і термічні інтервали стабільності продуктів зневоднення та очищення водно-спиртових розчинів з поверхні природних і синтетичних сорбентів, а саме модерніту, палигорськіту та синтетичного цеоліту. Дані відомості про особливості застосування методу до згаданих зразків. Одержано мас-спектри та термограми досліджених продуктів в інтервалі температур 20…800ºС та в інтервалі мас 15…200 Дальтон. Встановлено, що мас спектрометричні дані дають змогу надійно оцінити сорбційні властивості природних і синтетичних сорбентів. Тhe method of temperature-programmed desorption mass spectrometry and thermal desorption investigated intervals of stability product dehydration and purification of water-alcohol solution from the surface of natural and synthetic sorbents, namely mordenite palygorskite and synthetic zeolite. This information about the features of the method to these samples. Obtained mass spectra and thermograms of the investigated products in the temperature range 20 ... 800 º C and in the mass region 15 ... 200 Dalton. Found that the mass spectrometric data enables safely evaluate sorption properties of natural and synthetic sorbents.

Опис

Ключові слова

десорбція, водно-спиртові розчини, зневоднення, мас-спектрометрія, desorption, aqueous alcohol solutions, dehydration, mass spectrometry, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Мельник, Л. М. Температурно-програмована десорбційна мас-спектрометрія природних дисперсних мінералів і синтетичного цеоліту в технологічному процесі зневоднення та очищення водно-спиртових розчинів / Л. М. Мельник // Харчова промисловість. - 2004. – № 3. - C. 92-98.

Зібрання