Точні розв’язки багатовимірних нелінійних хвильових рівнянь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для побудови нових розв’язків нелінійних хвильових рівнянь запропоновано метод узагальненої симетрійної редукції. Це дало можливість одержати принципово нові точні розв’язки нелінійних хвильових рівнянь, які неможливо отримати з використанням класичного методу С. Лі або методу умовної симетрії. Одержані розв’язки можуть бути використані у прикладних дослідженнях і стати ефективним інструментом перевірки адекватності математичних моделей. A generalized symmetry reduction method is developed to construct new solutions of non-linear wave equations. This provided a possibility to obtain essentially new exact solutions of non-linear wave equations, which cannot be obtained by using the classical S.Lie’s method or the conditional symmetry method. The obtained solutions can be used in applied research and provide an effective tool to verify mathematical models.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., точні розв’язки, хвильові рівняння, симетрійна редукція, алгебра симетрії, редуковане рівняння, exact solutions, wave equations, symmetry reduction, algebra of symmetries, reduced equation

Бібліографічний опис

Островська, О. В. Точні розв’язки багатовимірних нелінійних хвильових рівнянь / О. В. Островська, І. І. Юрик // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2016. - № 1. – С. 152-158.

Зібрання