Модифікація фактору некрозу пухлин з метою підвищення його біологічної активності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Фактор некрозу пухлин (ФНП) – багатофункціональний прозапальний цитокін, який синтезується в основному моноцитами і макрофагами. ФНП володіє досить широким спектром біологічної активності і бере участь у багатьох фізіологічних і патологічних процесах, основні з яких: противірусний, протипухлинний, трансплантаційний імунітет; пригнічення росту пухлинних клітин; регуляція ряду обмінних процесів.

Опис

Ключові слова

фактор некрозу пухлин, біологічна активність, модифікація, tumor necrosis factor, biological activity, modification, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Харченко, Є. В. Модифікація фактору некрозу пухлин з метою підвищення його біологічної активності / Є. В. Харченко, О. І. Скроцька // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць. – 2017. – Вип. 3. – С. 314-316.

Зібрання