Концепція формування та використання оборотного капіталу промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті визначено мету, принципи, завдання та функції процесу формування і використання оборотного капіталу. Розглянуто оцінку впливу внутрішнього та зовнішнього середовища, моніторинг стану і ефективності використання оборотного капіталу. Запропоновано інструменти досягнення встановленої мети діяльності. The article defines the purpose, principles, objectives and functions of the process of formation and use of working capital. Considers assessing the impact of internal and external environment monitoring and efficiency of working capital. A means to achieve the set target activity.

Опис

Ключові слова

оборотний капітал, концепція, принципи, working capital, concept, principles

Бібліографічний опис

Пархоменко, О. П. Концепція формування та використання оборотного капіталу промислового підприємства / О. П. Пархоменко // Наукові праці НУХТ. — 2010. — № 36. — С. 21-25.

Зібрання