Особливості підготовки студентів економічних спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Професійна підготовка майбутнього економіста – педагогічний процес, результатом якого є формування професійної компетентності майбутнього економіста, що є важливою характеристикою діяльності фахівця, його інтегративною якість, синтезом професійних компетенцій та особистісних професійно важливих якостей. Компоненти професійної компетентності фахівців-економістів включають такі компетенції: операційну, комунікативну, інформаційну, міжкультурну. Міжкультурна компетенція є одним з системоутворюючих чинників професійної компетентності економістів. Professional training of prospective economists is a pedagogical process which results in developing their professional competency. Professional competency of the students majoring in Economics is an important characteristics of their activity, integrative quality which is the synthesis of professional competences and idividual professionally-oriented qualities. The components of such competency are: operational, communicative, informative, intercultural. The intercultural competence that is one of system-based factors of prospective economists' professional competency is of utmost importance.

Опис

Ключові слова

міжкультурна компетенція, підготовка економістів у ВНЗ, професійна компетентність, training of economists in higher educational establishments, professional competency, intercultural competence, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Чередніченко, Г. А. Особливості підготовки студентів економічних спеціальностей / Г. А. Чередніченко, О. О. Зеліковська, Ю. Бондаренко // Електронне фахове видання «Теорія та методика управління освітою». – 2012. – Вип. № 9. – 14 с.

Зібрання