Методи підвищення продуктивності колонних дифузійних апаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Оглянуто особливості проведення процесу дифузії цукрози з бурякової стружки, а саме, вплив механічних процесів на протитечійний рух стружки в об’ємі апарата. Опрацьовані результати експериментів. Вони показали змінний характер розподілу стружки по висоті та радіусу колони. Проаналізовані основні стадії процесу екстракції цукрози. Запропонована нова конструкція завантажувального пристрою колонного дифузійного апарата. The features of the diffusion of sucrose from beet chips, namely, the influence of mechanical processes on the countercurrent movement of the chips in volume of the unit. Treated with the experimental results. They found a variable distribution of chips in height and within columns. The analysis of the main stages of the process of extraction of sucrose. A new design of the boot device column diffuser.

Опис

Ключові слова

завантажувальний пристрій, boot device, стружка, питоме навантаження, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, удельная нагрузка, шнек, chips, unit load, screw

Бібліографічний опис

Парахоня, А. М. Методи підвищення продуктивності колонних дифузійних апаратів / А. М. Парахоня, М. М. Пушанко // Ukrainian food journal, 2012. - № 2. - С. 78-80.

Зібрання