Облікова політика за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті проведено порівняльний аналіз визначення та тлумачення щодо формування облікової політики на підприємствах різних масштабів за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку.
This article realization comparative analysis definition, acceptance and meaning of accounting polices by International Accounting Standards and National Accounting Standards.

Опис

Ключові слова

міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, національні положення бухгалтерського обліку, облікова політика, international accounting standards, national accounting pronouncements, accounting policies, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Жолнер, І. В. Облікова політика за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку / І. В. Жолнер // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2008. - № 26. - С. 41-45.

Зібрання