Сучасні погляди на енергетично-інформаційний обмін у природі та механізм біорезонансного впливу на організм людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладено сучасні теорії енергетично-інформаійного обміну між об'єктами, розглянуто можливі механізми взаємодії живих організмів з надслабкими електромагнітними полями та можливості біорезонансних впливів на організм людини.
The modern theory of energy-informaiynoho exchange between objects discussed possible mechanisms of interaction of living organisms with super-weak electromagnetic fields and bioresonance possible effects on the human body.

Опис

Ключові слова

інформаційна система, енергетичний обмін, жива система, меридіани, information system, energy metabolism, living system, meridians, кафедра технології консервування, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Гулий, І. С. Сучасні погляди на енергетично-інформаційний обмін у природі та механізм біорезонансного впливу на організм людини / І. С. Гулий, Г. О. Сімахна, Г. М. Бандуренко // Наукові праці Українського державного університету харчових технологій. — 2000. — №8. — С. 31-33.

Зібрання