Метод тестування та його функції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті описано метод тестування, при вивченні іноземних мов та дана його загальна характеристика, розглянуто технології навчання, особливості застосування тестів у процесі вивчення іноземних мов. Atesting method and general description of foreign languages technologies study are described in the article, feature of tests application are considered in the process of foreign languages study.

Опис

Ключові слова

метод, тест, технологія навчання, тестирование, method, testing, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Чала, К. М. Метод тестування та його функції / К. М. Чала, Л. В. Власенко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – К. : Гнозис, 2013. – Вип. 31. – Т. VII (49). – С. 464–471.

Зібрання