Кормові продукти з відходів тваринництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано комплексну схему перероблення концентрованих відходів тваринницьких ферм, основа якої – метанова ферментація. Досліджено вплив параметрів субстрату і умов культивування на хід процесу. Characterized by a complex scheme of processing of concentrated waste animal farms, based on methane fermentation. The influence of the parameters of the substrate and the cultivation conditions on the process.

Опис

Ключові слова

біогаз, biogas, відходи тваринницьких ферм, метанова ферментація, waste of livestock farms, methane fermentation, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Бублієнко, В. В. Кормові продукти з відходів тваринництва / В. В. Бублієнко, Н. О. Бублієнко, Н. В. Левітіна // Тваринництво України. - 2003. - № 7. - С. 30-31.

Зібрання