Механізм фінансування заходів з енергозбереження на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Формування джерел фінансування енергозберігаючих заходів є основою успішної реалізації енергозберігаючої політики. Реалізація впровадження новітніх прогресивних технологій має забезпечити зниження рівня енергоємності вироблення одиниці продукції, докорінного зменшення втрат та понаднормативних витрат ПЕР при виробництві харчової продукції.
Formation of financing energy efficiency measures is the basis for successful implementation of energy conservation policies. The implementation of the progressiveintroduction of new technologies will ensure lower energy production unit, a radicalreduction of losses and normative costs of fuel and food production.

Опис

Ключові слова

фінансові вкладення, energy efficiency, паливно-енергетичні ресурси, харчова промисловість, енергозбереження, енергоефективність, fuel and energy resources, food processing, energy saving, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Бевз, В. В. Механізм фінансування заходів з енергозбереження на підприємствах харчової промисловості / В. В. Бевз // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць – К.: КНЕУ, 2010.- № 26-27. - С. 93-97.

Зібрання