Стратегічне управління підприємством в умовах кризи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виявлені переваги та недоліки стратегічного управління. Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід використання стратегічного управління. Запропонована модель стратегічного управління підприємством в умовах кризи. We identified the advantages and disadvantages of strategic management. We have summarized domestic and foreign experience of use of strategic management. We proposed a model of strategic management in conditions of crisis.

Опис

Ключові слова

потенціал, potential, нестабільність, стратегічне управління, зовнішнє середовище, модель, model, strategic management, instability, external environment, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Вороніна, А. В. Стратегічне управління підприємством в умовах кризи / А. В. Вороніна, А. С. Зєніна-Біліченко // Sciences of Europe. – 2018. – Vol. 2, № 23. – P. 3–7.

Зібрання