Дослідження взаємодії Cu (II), Pb (II), Zn (II), Hg (II), Cd (II) з твердофазним еріохромом чорним Т

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено комплексоутворення Cu(II), Pb(II), Zn(II), Hg(II), Cd(II) з металохромним індикатором еріохромом чорним Т у фазі полімерного сорбенту. Отримані кількісні характеристики складу і стійкості утворюваних комплексних сполук. Результати досліджень можуть бути використані для створення нових методик комбінованого твердофазного спектрофотометичного визначення Cu(II), Pb(II), Zn(II), Hg(II), Cd(II) у різних обєктах. The sorption and complexing of Cu (II), Pb (II), Zn (II), Hg (II), Cd (II) with the solid phase eriochrom black T has been considered. Quantitative characteristics of the compoundes stability has been obtained. The procedur for determining of Cu (II), Pb (II), Zn (II), Hg (II), Cd (II) in the different objects has been discribe.

Опис

Ключові слова

твердофазне-спектрофотометричне визначення металів, іммобілізовані барвники, аналіз об‘єктів, immobilized dyes, interface spectrophotometric definition of the metal ions, analysis of objects, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Костенко, Є. Є. Дослідження взаємодії Cu (II), Pb (II), Zn (II), Hg (II), Cd (II) з твердофазним еріохромом чорним Т / Є. Є. Костенко, М. Й. Штокало // Восточно-европейский журнал передовых технологий.– 2006. – Т. 6/3 (24). – С. 45–48.

Зібрання