Сучасний стан розвитку транспортної інфраструктури України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто походження терміну «транспортна інфраструктура» та сформовано загаль-не визначення цього терміну, що детермінується як сукупність об’єктів, що забезпечують задоволення по-треб населення та промисловості у перевезеннях пасажирів та вантажів. Розглянуто основні компоненти транспортної інфраструктури, що включає в себе шляхову мережу усіх видів транспорту, об’єкти тран-спортного сервісу, рухомий склад та транспортно-логістичні підприємства. Також у статті розглядається динаміка пасажирських та вантажних перевезень різними видами транспорту в період з 1995 по 2019 рік. Проаналізовано попит на різні види транспорту та причини падіння попиту в період з 2014 року.Розглядається дослідження Європейської Бізнес Асоціації, щодо рівня транспортної нфраструктури України. Визначено, що транспортна інфраструктура України знаходиться на низькому рівні розвитку. Також ана-лізується стан транспортної інфраструктури за різними видами транспорту. Визначено, що Україна по-требує термінових реформ у галузі транспорту для подальшого розвитку країни в цілому. Проаналізовано основні причини низького рівня розвитку транспортної інфраструктури України та сформовано необхідні заходи щодо підвищення індексу інфраструктури.

Опис

Ключові слова

логістика, транспорт, інфраструктура, транспортна інфраструктура, інфраструктурний індекс, рівень розвитку транспортної інфраструктури, logistics, transport, infrastructure, transport infrastructure, infrastructure index, level of transport infrastructure development, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Репіч, Т. А. Сучасний стан розвитку транспортної інфраструктури України / Т. А. Репіч, А. М. Булеховець // Молодий вчений. – 2021. – № 1 (89).

Зібрання