Формування механізму стратегічного розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто різні погляди науковців щодо сутності розвитку та надано власне розуміння цього поняття. З’ясовано, що пропонують розуміти під механізмом стратегічного розвитку вітчизняні та зарубіжні вчені. Досліджено основні теоретичні аспекти формування механізму стратегічного розвитку підприємства, обґрунтовано необхідність його застосування. Визначено основні елементи та запропоновано механізм стратегічного розвитку підприємства, використання якого забезпечить ефективне функціонування й розвиток суб’єкта господарювання в довгостроковій перспективі. The article discusses different scientists’ views about the principles of the enterprise development and provides the meaning of this term. It defines the understanding of the term “mechanism” by domestic and foreign scientists. The basic theoretical aspects of establishing the factory strategic development mechanism are researched. The necessity of its use is also substantiated in this study. The article defines the main elements and suggests the mechanism of factory strategic development, the use of which will ensure the effective functioning and development of the entity over a long period.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, стратегія, розвиток, стратегічний розвиток, управління, механізм, strategy, development, strategic development, mechanism, management

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Формування механізму стратегічного розвитку підприємства / С. П. Дунда, С. Ю. Кондратюк // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2017. – Том 23, № 2. – С. 86-92.

Зібрання