До проблеми визначення статусу художнього дискурсу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню сучасної лінгвістики: дослідження художнього дискурсу. Розглянуто різні визначення художнього дискурсу; cхарактеризовано звʼязок дискурсу, тексту та висловлення; зʼясовано призначення художнього дискурсу. Article is devoted to topical issues of modern linguistics: the study of artistic discourse. Different definitions of artistic discourse, characterized feedback discourse, text and expression, was found out the destination of artistic discourse.

Опис

Ключові слова

дискурс, художній дискурс, висловлення, текст, постмодернізм, кафедра гуманітарних дисциплін, discourse, artistic discourse, expression, text, postmodernism

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. До проблеми визначення статусу художнього дискурсу / Л. М. Приблуда // Теоретична і дидактична філологія. – 2013. - Вип. 16. – С. 295-301.

Зібрання