Синтез 2-(2-аміносульфоніл-4,5-диметоксифенетил)-2,3,3а,9b-тетрагідро-1H-бензо[de] ізохінолін-1,3-діонів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Знайдено оптимальні умови конденсації 1,8-нафталевого ангідриду з 2-фенетиламіном і подальшого сульфохлорування продукту реакції. Будову одержаних продуктів підтверджено даними спектроскопії ЯМР1Н високої роздільної здатності, а склад – даними елементного аналізу. Optimal conditions for the condensation of 1,8-naphthalic anhydride with 2-phenethylamine and subsequent sulphonation of the reaction product are found. The structure of the obtained products is confirmed by the data of high resolution NMR1H spectroscopy, and the composition is given by the elemental analysis.

Опис

Ключові слова

нафталевий ангідрид, 2,3-дигідро-1Н-бензо[de]ізохінолін-1, 3-діон, хлорсульфонова кислота, сульфонамід, ядерний магнітний резонанс, naphthalic anhydride, 2,3-dihydro-1 H -benzo [de] isoquinoline-1, 3-dione, chlorosulfonic acid, sulfonamide, nuclear magnetic resonance, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Сімурова, Н. В. Синтез 2-(2-аміносульфоніл-4,5-диметоксифенетил)-2,3,3а,9b-тетрагідро-1H-бензо[de] ізохінолін-1,3-діонів / Н. В. Сімурова, О. І. Майборода, В. М. Брицун // Питання хімії та хімічної технології. – 2017. - № 6. - С. 17-22.

Зібрання