Фільтрація оперативної інформації в підсистемі технологічного моніторингу дифузійним відділенням цукрового заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наводяться основні типи вейвлетів для обробки оперативної інформації. Розглядається питання застосування задач фільтрації вейвлетами Морле в рамках підсистеми технологічного моніторингу дифузійного відділення цукрового заводу. There are basic wavelet types, which use for operative information processing. Questions about filtration wavelet Мorle are done in technological monitoring subsystem frames diffusion department of sugar plant.

Опис

Ключові слова

технологічний моніторинг, вейвлет-аналіз, фільтрація, technological monitoring, the wavelet-analysis, filtration, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Зігунов, О. М. Фільтрація оперативної інформації в підсистемі технологічного моніторингу дифузійним відділенням цукрового заводу / О. М. Зігунов, В. Д. Кишенько // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. - № 1/7 (43). – С. 10-13.

Зібрання