Складові організаційної культури підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядаються складові, що формують організаційну культуру в умовах інформаційного комунікативного середовища. Сучасним підприємствам для забезпечення конкурентоспроможності продукції необхідні нові знання, технології, інновації, творчий пошук і креативність працівників. Тому, високоефективна організаційна культура підприємства повинна бути взаємопов’язаною з інноваційною культурою, інтелектуальною культурою і культурою особистості. The article discusses the components that form the organizational culture in the information communication environment. Today's businesses to ensure the competitiveness of products requires new knowledge, technology, innovation, creativity and creative people. Therefore, high performance organizational culture of the company is to be interconnected with an innovative culture, intellectual culture, and culture.

Опис

Ключові слова

підприємство, інноваційний розвиток, організаційна культура, інноваційна культура, інтелектуальна культура, enterprise, innovation development, organizational culture, innovative culture, intellectual culture, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Драган, О. І. Складові організаційної культури підприємства / О. І. Драган // Електронне фахове видання «Економіка. Управління. Інновації». – 2013. - № 2 (10). - https://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_2_24.pdf

Зібрання