Культура організації в контексті сучасної парадигми управління

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Систематизовано передумови формування концепції організаційної культури. Розглянуто теоретичні засади розвитку концепції організаційної культури в процесі формування сучасної парадигми менеджменту. Доведено, що концепція організаційної культури виступає в якості необхідного і системоутворюючого фактор у щодо усіх складових парадигми управління. Systematized prerequisites for the formation of the concept of organizational culture. The theoretical foundations of the concept of organizational culture the formation of the modern paradigm of management. It is proved that the concept of organizational culture acts as a necessary and a factor in all the components on management paradigm.

Опис

Ключові слова

організаційна культура, організаційні цінності, сучасна парадигма менеджменту, organizational culture, organizational values, contemporary paradigm of management

Бібліографічний опис

Харчишина, О. В. Культура організації в контексті сучасної парадигми управління / О. В. Харчишина, С. В. Мартинов // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2012. - № 47. – С. 184-189.

Зібрання