Теплообмін в парорідинних течіях теплообмінних апаратів харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12. – Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв. – Національний університет харчових технологій, Київ, 2003. Thesis for a scientific degree of the Doctor of technical sciences on a speciality 05.18.12 - Processes and equipment of food, microbiological and pharmaceutical productions. - National University of Food Technologies, Kyiv, 2003.

Опис

Ключові слова

кільцеві парорідинні потоки, плівки, струмені, міжфазова взаємодія, випаровування, конденсація, теплообмін, гідродинаміка, турбулентність, чергованість, теплообмінні апарати, annular vapor-liquid flows, films, jets, interphase interaction, evaporation, condensation, heat exchange, hydrodynamics, turbulence, intermittency, heat exchangers, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Василенко, С. М. Теплообмін в парорідинних течіях теплообмінних апаратів харчових виробництв : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.12 "Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв" / Василенко Сергій Михайлович ; НУХТ. - К., 2003. - 36 с.