Трансформація підприємств в сучасних умовах господарювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто тенденції трансформації підприємств внаслідок диверсифікації,інтеграції,аутсорсінгу їх виробничої діяльності,створення мереж підприємств та кластерів. This article examines trends in transformation of enterprises due to diversification, integration, outsourcing of production activities, networking and enterprise clusters.

Опис

Ключові слова

підприємство, методичні засади, конкурентоспроможність, enterprise, methodology, competitiveness, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Жужукіна, Н. І. Трансформація підприємств в сучасних умовах господарювання / Н. І. Жужукіна // Харчова промисловість. – К.: НУХТ, 2013. – № 14. - С. 167-169.

Зібрання