Основні підходи до забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто сутність економічної безпеки та акцентовано увагу на тому, що однією з актуальних проблем стабільного розвитку економіки держави є забезпечення достатнього рівня економічної безпеки підприємства. Встановлено, що виграють ті країни, які вміють раціонально використовувати та зберігати енергію. В сучасних економічних умовах основним інструментом захисту суб’єктів господарювання від економічних та енергетичних загроз є ефективне використання ресурсів, особливо енергетичних. Запропонований комплексний підхід до організації раціонального споживання енергетичних ресурсів на підприємстві сприятиме забезпеченню його економічній безпеці.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, енергоресурси, енергетична безпека підприємства, раціональне споживання ресурсів, енергоємність валового внутрішнього продукту, economic security, energy resources, energy intensity of gross domestic product, rational consumption of resources, energy security of the enterprise, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Каїра, Л. Г. Основні підходи до забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання / Л. Г. Каїра, Л. М. Кобилянська // Міжнародні економічні відносини та світове господарство : науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2020. – Вип. 31. – С. 36–40.

Зібрання