Характеристика ресурсно-функціонального підходу до оцінки економічної безпеки підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено необхідність проведення оцінки економічної безпеки підприємств як основи забезпечення ефективного використання наявних ресурсів, порядок проведення оцінки за ресурсо-функціональним підходом. Окреслено основні негативні впливи на кожну з функціональних складових економічної безпеки підприємств, визначено основні показники оцінки рівня забезпечення економічної безпеки підприємства.
The necessity of carrying out the valuation of economic security of enterprises as a basis of providing an efficient using of available resources and the resource and functional arrangement of providing the valuation approach are determined. The main negative influences on each functional component of economic security is traced a line round, the main indexes of valuation of level of providing of economic security of enterprises are determined.

Опис

Ключові слова

оцінка, valuation, функціональні складові, функціонально-ресурсний підхід, functional components, resources and functional approach, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, М. С. Характеристика ресурсно-функціонального підходу до оцінки економічної безпеки підприємств / М. С. Лисенко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2009. – № 31. – С. 46–48.

Зібрання