Керованість та спостережність технологічних об’єктів управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі приведені основні принципи спостережності та керованості технологічних об’єктів управління. Досліджується дане питання на прикладі пастеризаційно-охолоджувальної установки молочного виробництва, що описується чотирма лінійними диференціальними рівняннями. Зроблено висновок, що даний технологічний об’єкт управління є повністю спостережний та керований. Сформульована задача оптимального управління, що може бути розв’язана відповідними методами. Basic principles of observable and controllable of technological objects of management are in-process resulted. This question is probed on an example pasteurization-cool settings of suckling production which is described four linear differential equations. A conclusion is done, that information the technological object of management is fully observable and controllable. Formulated task of optimum management which can be untied the proper methods.

Опис

Ключові слова

спостережність, observable, керованість, технологічний об'єкт, матриця, ранг, матрица, ранг, controllable, technological objects, array, rank, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Луцька, Н. М. Керованість та спостережність технологічних об’єктів управління / Н. М. Луцька, Т. В. Савченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - 2010. - № 1/5 (43). - С. 4-7.

Зібрання