Функціонування слів-термінів іншомовного походження в мовленні спеціальностей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються способи утворення слів-термінів іншомовного походження та подається порівняльна характеристика їх значень в англійській та українській мовах.
The article is concerned with the main ways of terminology forming and the differences in the meaning of English and Ukrainian terms.

Опис

Ключові слова

пуризм, purism, іншомовні слова, терміни, семантична структура, foreign words, terms, semantic structure, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Березовська, О. В. Функціонування слів-термінів іншомовного походження в мовленні спеціальностей / О. В. Березовська, Н. В. Ліпіліна // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / відп. ред. : Н. М. Корбозерова ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Логос, 2007 . – С. 36-40 .

Зібрання