2,3-дифенилтиазоло[3,2-а]пиримидиниевые соли

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1972

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Конденсацией хлорнокислого 4,5-дифенил -2-аминотиазола с β- дикетонами, β- хлорвинилкетонами и 1,1,3,3- тетраэтоксипрпаном получены соответствующие 2,3-дифенилтиазоло[3,2-а]пиримидиниевые соли. Структура полученных соединений доказана с помощью ПМР-спектроскопии.

Опис

Ключові слова

2,3-дифенилтиазоло[3,2-а]пиримидиниевые соли, 2,3-дифенілтиазоло[3,2-а]піримідінієві солі, 2,3-diphenylthiazolo[3,2-a]pyrimidine salts, β- дикарбонильные соединения, спин-спиновое взаимодействие, полиметиновые красители, β- дикарбонільні сполуки, спин-спинова взаємодія, поліметинові барвники, β-dicarbonyl compounds, the spin-spin interaction, polymethine dyes, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Шульга, С. И. 2,3-дифенилтиазоло[3,2а]пиримидиниевые соли / С. И. Шульга, Н. Ф. Фурсаева, В. А. Чуйгук // Химия гетероциклических соединений. – 1972. - №5. - С. 629-631.

Зібрання