Оцінка кавітаціонно-ерозійної стійкості матеріалів за узагальненим критерієм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З позицій структурно-енергетичної теорії кавітаційно-ерозійного зношування в якості критерію зносостійкості запропоновано використовувати щільність потужності деформації при мікроударном нагружении у взаємозв'язку з акумуляційного періодом накопичення пошкоджень.
From positions structural-energetically theories of cavitation-erosive wear process as criterion wear resistance was offered to use a density of deformation capacity at microshock loading in interrelation with period of damages accumulation.

Опис

Ключові слова

cavitation-erosive wear, criterion wear resistance, кавітаційно-ерозійний знос, опір критерієм зносу

Бібліографічний опис

Некоз, О. І. Оцінка кавітаціонно-ерозійної стійкості матеріалів за узагальненим критерієм / О. І. Некоз // Проблеми тертя та зношування. - 2008. - Vol.1, № 49.

Зібрання