Інтерферометричний метод передачі просторової фазової інформації за наявності нестаціонарних фазових завад

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати дослідження щодо передачі інтерферометричної інформації через багатомодовий світловодний джгут, який піддається випадковим деформаціям. Аналізується можливість виключення впливу фазових змін в джгуті на передачу оптичного сигналу. The results of investigation of the transfer of interferometric information through a multimode lighguiding bundle subject to random deformations are presented. The possibility to avoid the effect of phase changes in a bundle on the transfer of an optical signal is analyzed.

Опис

Ключові слова

збурення, фаза поля, голографія, хвильовий фронт, спотворення, інтерференція, кафедра фізики, interference, phase of a field, holography, wave-front, distortion

Бібліографічний опис

Інтерферометричний метод передачі просторової фазової інформації за наявності нестаціонарних фазових завад / О. В. Гнатовський, Л. А. Держипольська, Н. В. Медвідь, А. М. Негрійко // Математика. Природознавство. Технічні науки : доповіді НАН України. – 2013. - № 6. - С. 80-85.

Зібрання