Проблеми екстрагування цукрози в колонних дифузійних установках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто причини порушення протитечійності процесу екстрагування в апаратах збільшеної продуктивності. Досліджено характер зношення елементів транспортних систем. Виявлено фактори, що впливають на руйнування лопатей. Рассмотрены причины нарушения протитечийности процесса экстрагирования в аппаратах увеличенной производительности. Исследован характер износа элементов транспортных систем. Выявлены факторы, влияющие на разрушение лопастей. The reasons violation protytechiynosti extraction process in the apparatus of increased productivity. The nature of wear elements of transport systems. Factors affecting the fracture blades.

Опис

Ключові слова

лопать, лопасть, blade, модуль пружності, модуль упругости, module of resiliency, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Пушанко, М. М. Проблеми екстрагування цукрози в колонних дифузійних установках / М. М. Пушанко, А. М. Парахоня // Харчова промисловість. - 2011. - № 11. - С. 23-27.

Зібрання