Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в умовах пандемії COVID-19

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем і перспектив розвитку малого підприємництва в умовах пандемії COVID-19. Зокрема зазначено, що пандемієя гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричинила значні людські, соціальні, економічні втрати і вимагала застосування безпрецедентних заходів протидії. Запровадження урядом карантинних заходів, локдаунів і вимог соціального дистанціювання вивело мале підприємництво на межу виживання. До традиційних труднощів розвитку малого підприємництва додалися нові, пов’язані із сучасними глобальними викликами: зупинення діяльності, дефіцит ліквідності, масштабне скорочення та звуження структури споживчого попиту, розірвання ланцюгів створення доданої вартості і постачання, втрата внутрішнього ринку збуту, невизначеність на зовнішніх ринках, насамперед щодо посткарантинних обсягів, строків та можливостей відновлення експорту. Проаналізовано заходи підтримки малого підприємнитва з подалання наслідків пандемії COVID-19 в Україні та Європейських країн і США. Оскільки основною перевагою малого підприємництва є здатність швидко адаптуватися до змін, тому реакція та дії малого бізнесу під час кризи повинні бути миттєвими. Адже будь-яка криза – це можливість для трансформації і розвитку бізнесу. У кризовий період зміняться переваги і попит споживачів, з’являться нові ніші для бізнесу, нові пріоритети бізнес-стратегій. Запропоновано основні антикризові заходи подолання наслідків пандемії COVID-19 та пріоритетні напрямки підтримки та розвитку малого підприємництва: зменшення втручання державних органів, усунення адміністративних бар’єрів; системне зниження корупції; модернізація податкової системи; підвищення доступності для малого підприємництва фінансування в банківському і небанківському секторах; розширення можливостей зовнішньоекономічної діяльності; підвищення рівня цифровізації, збільшення обсягів електронної комерції; запуск та популяризація державних онлайн-платформ, за допомогою яких буде надано інформаційну підтримку суб’єктам малого підприємництва із пошуку ділових партнерів та фінансування як в Україні, так і за кордоном.

Опис

Ключові слова

мале підприємництво, пандемія COVID-19, економічна криза, антикризові заходи, розвиток, small business, COVID-19 pandemic, economic crisis, anti-crisis measures, development, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Тимченко, О. І. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в умовах пандемії COVID-19 / О. І. Тимченко // Ефективна економіка. – 2021. – № 6.

Зібрання