Роль антикризового менеджменту у вирішенні проблем підприємств із виробництва мінеральних вод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Систематизовано й проаналізовано механізми, засоби та інструменти антикризового менеджменту, а також обґрунтовано напрями й послідовність їх використання з метою підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств із виробництва мінеральної води. Розглянуто антикризову програму дій, яка базується на сценарному підході, виходячи з імовірності настання тих чи інших подій, що можуть негативно або позитивно вплинути на результативність та ефективність господарювання у сфері виробництва мінеральних вод. The mechanisms, means and instruments of the anti-crisis management are systematized and analyzed and the directions and sequence of their use are grounded in order to improve efficiency of the enterprises which deal with production of mineral water. The anti-crisis program of actions is considered which is based on the scenario approach grounded on the probability of occurrence of certain events which can negatively or positively affect the production and efficiency of management in the field of mineral water production.

Опис

Ключові слова

антикризові заходи, антикризова програма, антикризовий менеджмент, підприємства із виробництва мінеральної води, anticrisis measures, anticrisis program, anticrisis management, enterprises on production of mineral water, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тур, О. В. Роль антикризового менеджменту у вирішенні проблем підприємств із виробництва мінеральних вод / О. В. Тур // Вісник Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова. – 2013. – № 1. – С. 6–9.

Зібрання