Дослідження піноутворюючої здатності зародків пшениці у складі морозива молочного

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті досліджено поверхневу активність зернового компонента у модельних системах та у складі морозива молочного. Встановлено, що збільшення вмісту зародків пшениці у модельних системах та сумішах призводить до відповідного зниження поверхневого натягу в присутності поверхнево-активного рослинного білка. Доведено доцільність попереднього смаження та подрібнення рослинної сировини для підвищення її піноутворювальної здатності у складі молочних сумішей. Підтверджено необхідність гідратації зародків пшениці перед застосуванням для підвищення їх функціонально-технологічних властивостей у складі морозива. In the article investigational superficial activity of corn component in the model systems and in composition an dairy ice-cream. It is set that the increase of amount of wheat germ in the model systems and mixtures resulted in a corresponding reduction of surface tension in the presence of surface active vegetable protein. Expedience of frying and growing of plant material shallow is well-proven for providing of the expected foaming effect in composition dairy mixtures. Expedience of previous hydratation of wheat germ is confirmed for an increase their functionally technological properties in composition an ice-cream.

Опис

Ключові слова

зародки пшениці, поверхневий натяг, піноутворення, суміші, морозиво, wheat germ, surface tension, foaming, ice-cream, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Мартич, В. В. Дослідження піноутворюючої здатності зародків пшениці у складі морозива молочного / В. В. Мартич, Г. Е. Поліщук, М. І. Сербова // Наука та інновації. – 2013. ‒ Т. 9, № 5. ‒ С. 10‒16.

Зібрання