Економіко-математична модель задачі перевезення контейнерів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота присвячена розгляду задачі про оптимальну організацію перевезень порожніх контейнерів між портами замкненої лінії, що продиктовано практикою. За критерій задачі прийнято мінімум затрат, пов’язаних з перевезенням, зберіганням і орендою порожніх контейнерів.

Опис

Ключові слова

контейнерні перевезення, оптимізація, математична модель, контейнерные перевозки, математическая модель, оптимизация, container traffic, optimization, mathematical model, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Кривець, Т. О. Економіко-математична модель задачі перевезення контейнерів / Т. О. Кривець, І. В. Ющук // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2012. – № 47. – С. 88 – 90.

Зібрання