Українознавчий вимір історії мови: ретроспектива у часі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті окреслено складний шлях утвердження української мови в освіті, книгодрукуванні, культурі, науці на початку ХХ ст., що засвідчують архівні матеріали часопису «Рідний Край» за 1907 рік.
In the article outlined difficult way of claim of Ukrainian in education, book-printing, culture, science, at the beginning of ХХ st. which certify the archived materials of magazine «Native Edge» for 1907.

Опис

Ключові слова

мовне питання, денаціоналізація, соціолінгвальний стан, часопис «Рідний Край», linguistic question, denationalization, sociolingval'niy state, magazine is «Native Edge», кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Яременко С. А. Українознавчий вимір історії мови: ретроспектива у часі / С. А. Яременко // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 168-169.

Зібрання