Розвиток корпоративної культури підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті висвітлені питання розвитку корпоративної культури підприємства в умовах підвищеної конкурентоспроможності. Проаналізовано процеси формування корпоративної культури та її вплив на діяльність підприємств в сучасних умовах. The article outlines the development of a corporate culture of enterprise in terms of increased competitiveness. The processes of corporate culture and its impact on enterprises in the modern world is deeply analysed.

Опис

Ключові слова

корпоративна культура, глобалізація, конкурентоспроможність, корпорація, globalization, competitiveness, corporation, corporate culture, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Литвинюк, О. П. Розвиток корпоративної культури підприємства / О. П. Литвинюк, А. O. Ватаманюк // Аспекти прогнозування економічного та соціального розвитку країн : збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. – Дніпропетровськ: Гельветика, 2013. – Ч. 2. – С. 20–25.

Зібрання