Рівняння стану реальних газів. Процеси пароутворення. Зміна агрегатного стану. P-V діаграма води і водяної пари

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто основні процеси пароутворення та відмінності реальних та ідеальних газів і границі застосування рівнянь ідеальних газів для умов реальних газів. На основі P-V діаграми розглянуто основні стадії пароутворення. The basic processes of evaporation and differences between real and ideal gases and limit the use of equations ideal gases for the conditions of real gases. Based Pv diagram the basic stages of evaporation.change in enthalpy and entropy between the initial and final state of the process . Analyzes the characteristics of various energy conversion processes.

Опис

Ключові слова

pеальні гази, пароутворення, випаровування, агрегатний стан, кипіння, конденсація, real gases, vaporization, evaporation, physical state, boiling, condensation, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Мельник, З. П. Рівняння стану реальних газів. Процеси пароутворення. Зміна агрегатного стану. P-V діаграма води і водяної пари : презентація / З. П. Мельник. – Київ, 2013. – 6 слайдів.

Зібрання