Self-confidenceas a component of psychological healtn of personality

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Психологічне здоров'я є властивістю розвиненої особистості. Здоров'я людини як складне, багатогранне явище, яке залежить від багатьох факторів, активно обговорюється в медицині, психології, фізіології, соціології та інших науках. Психологія цікавиться аспектом проблеми здоров'я - психологічного здоров'я, яке також розглядається у зв'язку з психологічним благополуччям людини. Саме психологічне благополуччя людини є показником його психологічного здоров'я. Psychological health is a property of a developed personality. Human health as a complex, multifaceted phenomenon, which depends on many factors, is actively discussed in medicine, psychology, physiology, sociology and other sciences. Psychology is interested in its aspect of the problem of health - psychological health, which is also considered in connection with the psychological well-being of man. It is the psychological well-being of a person is an indicator of his psychological health.

Опис

Ключові слова

впевненість, здоров'я особистості, self-confidence, health of personality, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Lyashenko, V. Self-confidenceas a component of psychological healtn of personality / V. Lyashenko, I. Pavlyuk // The psychological health of the personality and society: the challenges of today : monograph. – 2020. – P. 242.

Зібрання