Типологія кодів культури в українській і англійській інтертекстуальній фразеології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто поняття “код культури” та виділено основні коди культури в інтертекстуальних фразеологізмах української і англійської мов.
The term “code of culture” has been considered and the main codes of cuture in intretextual phraseologisms of Ukrainian and English have been determined.

Опис

Ключові слова

код культури, code of culture, лінгвокультура, фразеологізм, linguistic culture, phraseologism, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Зібрання