Коучінг як стиль управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті викладено значення коучінгу як однієї із систем управління знаннями для підприємства на будь-якій стадії життєвого циклу. Наведено схему процесу кручінг – консультування. З’ясовано чим коучінг відрізняється від тренінгів. The meaning of coaching as one of the system of knowledge management for the enterprise at any stage of life cycle is given in this article. There is also a scheme or coaching process – consulting. It is figured out what is the difference between coaching and training.

Опис

Ключові слова

управління знаннями, метод консультування, коучінг, коуч, knowledge management, method of consulting, coaching, coach, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Римаренко, В. О. Коучінг як стиль управління / В. О. Римаренко // Наукові праці НУХТ. – 2006. - № 19. − С. 124-126.

Зібрання